• SERIE 2PE

  SERIE 1/2P4V

  muffato01 muffato02

  Download Brochure


  Download Brochure

   

  Lisy MUFFATO mají konstrukční kořeny již v 70 letech minulého století.
  Koncept těchto strojů prošel za tak dlouhou dobu dramatickým vývojem a to zejména v oblasti automatizace a energetické náročnosti. Vysoká produktivita, snadnost obsluhy a technologická bezpečnost lisování, to jsou hlavní oblasti, ve kterých lisy Muffato převyšují své konkurenty.
  Jednoduchost servisních zásahů, které jsou jen zřídka kdy zapotřebí je dána jak promyšlenou konstrukcí stroje, tak také vysokým stupněm řízení kvality každé dílčí výrobní operace.

  Pracujeme ve všech částech světa, naše spolupráce začíná návštěvou zákazníka, kdy společně studujeme výrobní požadavky s cílem navrhnout nejlepší možné technologické řešení dané výroby.
  Dlouholetá důvěra, kterou nám věnují naši zákazníci nás pobízí k tomu, abychom měli stále dokonalejší technické řešení, které uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky.