• Profesionální realizace vstupu zahraničních technologických společností na trhy CEE.

  • Analýza obchodních příležitostí a obchodních rizik daného trhu jako celku.
  • Expertní vyhodnocení USP produktu nebo služby ve vztahu k cílové skupině.
  • Evaluace tržní pozice konkurentů a monitoring jejich lokálních aktivit.
  • Vypracování několika diferenciovaných strategií uvedení produktu na trh.
  • Sestavení expertní skupiny externích konzultantů k realizaci zvolené strategie.

  K minimalizaci rizik a kontrole nákladů spojených se vstupem technologických společností na neznáme trhy, nabízíme tyto tři základní strategické modely spolupráce a možnosti jejich vzájemných kombinací.

   

  Vytvoření obchodního zastoupení ve vlastnictví zahraničního partnera

  • Komplexní administrativně právní zabezpečení pobočky, včetně určení vhodné právní formy s ohledem na optimalizaci budoucí daňové zátěže.
  • Optimální nastavení interních procesů obchodního zastoupení s ohledem na specifické lokální podmínky a předpisy s respektem k pravidlům korporace
  • Pomoc při obchodním vedení místní pobočky, eliminace rizik a manažerských chyb v neznámém prostředí zemí CEE.
  • Personální zabezpečení všech pracovních pozic zkušenými pracovníky.
  • Nastavení systému odměňování zaměstnanců a kontroly hospodaření.
  • Příprava obchodních plánů, asistence při jejich realizaci a vyhodnocování.
  • Plná odpovědnost nejen za správnost postupů, ale i za dosažení dílčích cílů.

  Vytvoření obchodního zastoupení s následným odprodejem zahraničnímu partnerovi

  • Sdílení počátečních nákladů mezi obchodními partnery eliminuje finanční rizika i časovou náročnost dohledu managementem zahraniční společnosti.
  • Prémiová cena za odkup výkonného obchodního zastoupení s jasnou historií je silným motivačním faktorem pro prodávajícího a nákladově atraktivní alternativou pro zahraniční společnost, jenž minimalizovala riziko založení.
  • Zahraniční partner již během budování obchodního zastoupení uplatňuje své požadavky na fungování pobočky, po nákupu společnosti tak nemusí provádět složitou reorganizaci s nejistým výsledkem.
  • Zahraniční partner může kdykoliv své rozhodnutí přehodnotit, obchodní zastoupení nepřevzít do svého majetku a ve spolupráci dál pokračovat v jiné formě (spolupodílnictví, obchodní zastoupení Principál-Agent).
  • Unikátní forma internacionalizace s přesně kontrolovanými náklady a riziky, bez vysokých nároků na operativu ze strany managementu zahraničních partnerů.

  Obchodní zastoupení zahraničního partnera formou Principál – Agent

  • Nízké náklady vstupu na trh regionu CEE bez kumulace rizik
  • Okamžité zastupování týmem zkušených profesionálů
  • Vysoce efektivní vnitrofiremní procesy ověřené praxí
  • Excelentní znalost místního prostředí a rozsáhlá síť kontaktu
  • Transparentní a vysoce profesionální služby