• Zefektivněte Vaší výrobu modernizací starších linek na zpracování svitků!

  iron17 iron18

  Before retrofit

  After Retrofit

  iron19 iron20

  Od roku 1969 vyrábí společnost IRON stroje na zpracování svitků, počet zařízení prodávaných po celém světě je dnes více než 15,750.

  Vzhledem k četným tržním krizím, kterými obor zpracování svitků v minulých desetiletích v některých zemích prošel, rostla poptávka ze strany zákazníků na zefektivnění výroby integrací nových technologií do starých výrobních linek včetně adaptace na CE.

  Retrofit dodávaný firmou IRON umožňuje ve skutečnosti nejen výrazné zlepšení produktivity výroby dodatečným vybavením staré linky novým zařízením podle norem CE, ale lze také využít výhody provozování již amortizovaných aktiv spolu s okamžitým odpočtem všech nákladů na údržbu a vybavení starší linky novou automatizací.